Temakort 0-1 år

Diverseside - laveste nivå (fire etasjer under førsteetasje) på Tema A:

Eksempler på funksjonalitet:

Denne siden er et eksempel på en side der man kan hoppe fram og tilbake på kryss og tvers i Trygg Oppvekst-universet, og ut til eksterne adresser. Se f.eks. modellen.

Hva har skjedd siden sist?

Eksempel på eksterne linker vi kan refere til:

Vi har fått priser for Trygg Tidlig -

se dette: Presse

Hvordan linke til en annen side internt:


Gå til startsiden.

Les og skriv ut en pdf - klikk øverst til høyre:

Iveland Kommune, Trygg Oppvekst:

 

Kontakt Bente Voreland, tlf. 999999 - epost: bente@kvalifisert.no - Ivelandsveien 12, 4725 Iveland - post@iveland.kommune.no