Vedlikehold

Vedlikehold


Et parforhold tgrenger å holdes ved like.


Tid til å være sammen, bare dere top.


Hvordan får dere tid til det?


Dersom du bor alene, trenger du også voksentid.


Ta vare på deg og dere selv.