1 Kjærlighetsspråk

Kjærlighetsspråket:


Vi kan hjelpe hverandre gjennom:


  • Ord
  • Tid
  • Tjenester
  • Gaver
  • Fysisk nærhet


Spørsmål:


Hva er viktig for deg, og den andre?