Foresatte

 

 

 

 

Den voksne er selve samspillverktøyet i møte med hvert barn.

 

Våre holdninger til barnet, når vi er samspillverktøy.

 

Verktøykasse for å fremme trygg tilknytning og livsmestring for barnet.

 

Foreldre som støtter hverandre for å ha overskudd til hverdagens krav.