Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen

 

Barnet ditt trenger at du støtter det i læring og utforsning, og at du er der når det søker nærhet og trøst.


Foreldre må anerkjenne følelsene barnet har.


Samtidig må barnet ha gode grenser.