Problem- og konfliktløsning

Problem- og konfliktløsning


Det er normalt at det oppstår små og større konflikter i dagliglivet i en familie. Problemer som ignoreres (feies under teppet) vil hope seg opp, skape stress, øke og kan bli veldig vanskelige å løse.


Som foreldre trenger vi strategier for å løse dagliglivets problemer og konflikter.


Dersom foreldre har gode strategier for å løse konflikter blir de gode læremestre for barna sine.


Studier viser at måten vi som barn lærer å løse konflikter i stor grad blir overført og tatt med når barna selv får familie og blir foreldre.