Gode beskjeder

Gode beskjeder

 

Det er mer sannsynlig at barnet gjør som det får beskjed om når det vet konkret hva det skal gjøre.


Når foreldrene av ulike grunner må gi barnet beskjed om hva det ikke skal gjørte, skal det følges opp med en beskjed om hva barnet i stedet kan gjøre.


Studier viser at "vanlige" barn gjør som foreldrene sier ca. 70 % av gangene. Å forvente at barn alltid gjør som foreldrene sier er hverken ønskelig eller realistisk.