Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid


Foreldresamarbeid er en viktig foreldreferdighet både når foreldrene lever sammen og når de ikke gjør det.


Foreldre som samarbeider godt er gode modeller når det gjelder å lære barna å samarbeide.


Samarbeid er godt for begge foreldrene og støtter opp under det de skal gjøre som foreldre.


Samarbeid er nødvendig for å kunne utføre oppdrageroppgavbene.


Foreldresamarbeid skaper trygghet, orden og forutsigbarhet for barna.


Barna slipper belastninger som:


  • At de føler seg skyldige i foreldrenes dårlige samarbeid.


  • At de må velge hvem av foreldrene de vil høre på.


Foreldresamarbeid gjør det vanskelig for barna å spille foreldrene ut mot hverandre.


Studier viser at foreldre som samarbeider godt lykkes bedre når det gjelder å bedre barnas adferd.