Barneorienterte samtaler

Barneorienterte samtaler


Når foreldre snakker til og med barna sine kan det ha ulike formål:


  • Få barna til å gjøre slik foreldrene ønsker ved at de gir gode beskjeder.
  • Oppmuntre og rose positiv adferd.
  • Sette grenser for negativ adferd.


Og formålet kan være å gjøre seg kjent med hva barnet føler, tenker, ønsker, liker, vil gjøre og gjør - en barneorientert samtale.


Viktige foreldreferdigheter

  • Ferdigheten innebærer blant annet at foreldrene kan lytte aktivt når barna vil fortelle dem noe, at de kan stille spørsmål som gjør at de får vite mer, og at de kan praktisere selvkontroll i forhold til negative eller forstyrrende følelser som samtalen kan vekke.


  • Foreldre som kan snakke med barna sine på disse måtene vil få større kjennskap til hva barna selv føler, tenker, ønsker, liker, vil og gjør.


  • Foreldre som snakker med barna sine på denne måten vil lettere kunne skille mellom hva som er deres egne følelser, tanker, ønsker og løsninger, og hva som er barnas.


Barn som blir snakket til på denne måten vil oppleve at det de føler, tenker, liker, vil gjøre og gjør er viktig og verdifullt for foreldreneå få kjennskap til.