Autoritær eller ettergivende

Ettergivende

 

Noen foreldre er for, myke, svake, underlegne og ettergivende.


De trenger å trene på å bli sikrere, mer tydelig og mer bestemt i kroppsholdning, ordbruk og handlinger.


De trenger også å trene på å bli noe mindre ettergivende i sitt oppdragersamspill med barnet.


De trenger å bli autorative voksne (men ikke autoritære voksne).

Autoritær

 

Noen foreldre er for harde, brå, rigide og autoritære.


De trenger å trene på å bli mykere i kroppsholdning, ordbruk og handlinger.


De trenger også å trene på å bli mer innlevende og samarbeidsorientert i oppdragersituasjonen med barnet.