Robusthet

Hva er barnet ditt for deg?

 

En som trenger og bli sett og forstått, slik vi alle gjør. Forståelse gir robusthet.