Organisasjon

Familien

 

er den første organisasjonen vi er medlem i. Hvordan snakker vi til hverandre? Viser vi hverandre respekt og omsorg?