Klima

Viktigere enn enkelthendelser er selve klimaet i hjemmet.

 

Positive og hyggelige hverdager betyr mer enn en kjempestor fest. 80 % av det vi formidler, skjer ikke i ord.

 

Hvilken gjennomgående holdning har du til ditt barn?