1 Hender, øyne, stemme

Du er den aller viktigste for ditt barn:

 

- Gode hender

- Øyekontakt, et varmt smil

- Rolig stemme