4 Erfaringer

De aller fleste har både gode og vonde erfaringer fra oppveksten.

 

  • Arvegodset ønsker vi å gi videre og bevare.
  • Vrakgodset vil vi unngå å videreføre til våre egne barn.

 

Det kan være et livslangt prosjekt å endre sine arbeidsmodeller, men det er lov å være underveis.