5 Sortering

Hvorfor sier vi at

 

"barndommen varer i generasjoner"?

 

Vi får med oss både gode og dårlige reaksjonsmåter fra foreldrene våre. Hva er viktig og verdifullt å ta vare på? Hva vil du jobbe aktivt med å endre?

 

Trygg Tidlig vil være med på å bevisstgjøre deg!